รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์
99หมู่ที่ 7 ต.กุดหว้า   ตำบลกุดหว้า  อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
เบอร์โทรศัพท์ 06-32185295


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :