เพลงมาร์ชโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์
เพลงมาร์ชโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์

                                            เพลง  มาร์ชนาไคร้พิทยาสรรพ์
 
           เลื่องลือฟ้านาไคร้พิทยาสรรพ์                               สถาบันให้การศึกษา
เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา                                               เพื่อความก้าวหน้าไม่มีเสื่อมสลาย
           ฟ้างามตาคู่อาณาสีสวยเด่น                                   สงบร่มเย็นนั้นคือความหมาย
รักสถาบันไม่มีเสื่อมสลาย                                                 และกระจายความเจริญให้ประชา
(ซ้ำ)    ปรัชาญาการศึกษาคือชีวิต                                    ยึดสุภาษิตฝึกตนเองประเสริฐหนักหนา
เสียสละ  อดทนและมีจรรยา                                              การศึกษาเจิดจ้าดั่งเพชรงาม
           ก้องโลกานาไคร้พิทยาสรรพ์                                  สถาบัน  สังคมลือนาม
เกียรติศักดิ์ศรี  เรามีทั่วเขตคาม                                         มุ่งสู่ความมีชัยในผองเรา  (ซ้ำ)