ภาพกิจกรรม
ประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน ตำบลกุดหว้า
เมื่อวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ร่วมกับ  เทศบาลตำบลกุดหว้า  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  จัดประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน  ปลอดเหล้า  ปลอดภัย  ปลอดยาเสพติด   โดยมีผู้มาชมขบวนแห่เป็นจำนวนมาก  จากทั่วทุกภูมิภาค  มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  ของชาวผู้ไทย  อนุรักษ์ศิลปะพื้นถิ่นของชาวผู้ไทย  และสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2560,15:38   อ่าน 568 ครั้ง