ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560  โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์  ตำบลกุดหว้า  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  จัดพิธีไหว้ครู  เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตา แด่คุณครูผู้ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์  ทำให้ศิษย์เป็นผู้ที่มีความรู้  มีทักษะชีวิตที่ดี  มีระเบียบวินัย  มีกิริยามารยาทงาม  พร้อมทั้งมีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
นายกิตติภพ โพนเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์
นายกิตติภพ โพนเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2560,13:07   อ่าน 559 ครั้ง