ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งประธานนักเรียน
เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2560  โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์  นำทีมโดย  ท่านรองฯ กิตติภพ  โพนเงิน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์  จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  ให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์และการเลือกตั้งผู้นำนักเรียน  "ประธานนักเรียน"  ประจำปีการศึกษา  2560  ได้รับความร่วมมือจากคณะครูทุกฝ่าย และทีมสภานักเรียน โรงเรียนนนาไคร้พิทยาสรรพ์  ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,15:40   อ่าน 444 ครั้ง