ภาพกิจกรรม
โล่รางวัลการประกวดนวัตกรรมทักษะการเรียนรู้
โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์  เข้าร่วมประกวดทักษะนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่  21  ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์  โฮเต็ล จ.มุกดาหาร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เมื่อวันที่  20-21  สิงหาคม  2560  เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจอีกหนึ่งรางวัลของคณะครู  ผู้บริหาร  และนักเรียนโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์  เป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,13:13   อ่าน 464 ครั้ง