เว็บไซต์ของครู
ประกาศผลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 (อ่าน 9) 14 ต.ค. 61
เปิดบ้านนาไคร้ (อ่าน 6) 25 มิ.ย. 61
facebook โรงเรียน (อ่าน 11) 25 มิ.ย. 61