ผู้บริหาร

นางรดา ฉายผาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/09/2013
ปรับปรุง 19/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 261968
Page Views 330748
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนโคกศรีเมือง ดงลิง กมลาไสย 043801133
2 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ กุดหว้า กุฉินารายณ์ 06-32185295
3 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม นาจำปา ดอนจาน 043-801134
4 โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา บ่อแก้ว นาคู 043801018
5 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร หัวงัว ยางตลาด 043-601-497
6 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม เขาพระนอน ยางตลาด 043-813895
7 โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ ผาเสวย สมเด็จ 043-840827
8 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ แซงบาดาล สมเด็จ 0862220166
9 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา นามะเขือ สหัสขันธ์ 0833450972
10 โรงเรียนสามชัย สำราญ สามชัย 043818138
11 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ดงมูล หนองกุงศรี 043010184
12 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก 0-4380-1104
13 โรงเรียนกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัย คุ้มเก่า เขาวง 0863723348
14 โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ 043-896001
15 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ 043-121027
16 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ 043-815802