ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชื่อนักเรียน : นางสาวพัชรินทร์ อัฐนาค
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2558,14:17   อ่าน 462 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชื่อนักเรียน : นางสาวนารี แวงวรรณ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2558,14:16   อ่าน 284 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,คณะบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อนักเรียน : นายณัฐพงษ์ ไชยขันธุ์
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2558,14:15   อ่าน 288 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อนักเรียน : นายชัยณรงค์ ไกรสินธุ์
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2558,14:14   อ่าน 279 ครั้ง